Marika Bazelmans

Het perspectief van veel mensen met Lyme kan verbeteren door de uitspraak van de rechter! In de rechtszaak van chronische Lyme-patiënt Marika Bazelmans tegen zorgverzekeraar VGZ heeft de rechter de vraag beantwoord of de behandeling die Marika in België krijgt en die voortvloeit uit de internationale, wetenschappelijke ILADS Lyme-behandelingsrichtlijnen, door de zorgverzekeraar moet worden vergoed.

Ik mocht het vonnis lezen. De rechter heeft geoordeeld dat deze behandeling valt onder ‘behandelingen die gebruikelijk zijn in de beroepsgroep’, en ‘behandelingen die de beroepsgroep tot het aanvaarde arsenaal rekent’ en dat VGZ deze dus moet vergoeden. Dit jaar blijkt in het hoger beroep of deze uitspraak blijft staan. Dan is het niet automatisch zo dat alle ILADS-behandelingen worden vergoed, maar dan is er wel een ‘precedent’ en die eerste stap is super belangrijk!

Nu zijn deze ILADS-behandelingen alleen weggelegd voor mensen die dat kunnen betalen en dat is absurd. Dat ILADS-behandelingen worden bestempeld als gebruikelijk en aanvaard is ook heel belangrijk om een einde te maken aan de mensonterende toestanden van de vele gezinnen met een kind met Lyme die (vanwege deze Lyme-behandeling) van kindermishandeling worden beschuldigd en van de toestanden bij het UWV.  

Help mee aan een eerlijke strijd! Hoe kun jij helpen?

Toegangskaarten

Voor de beste keuze: bestel nu je toegangskaarten!